ביטוחי פרט ורכב – ביטוח בסיסי לכל אדם

ביטוח אובדן כושר עבודה 

ביטוחי פרט ורכב מהווה מעטפת למספר ביטוחים בסיסיים המשותפים למרב האוכלוסייה. הפוליסות הכלולות תחת קטגוריה זו הן:

 • ביטוח רכב.
 • ביטוח מבנה הדירה ותכולתה.
 • ביטוח תאונות אישיות.

נתאר כעת בקצרה כל אחד ממרכיבים אלו.

 

 

ביטוח רכב

ביטוח רכב הוא ככל הנראה הביטוח המוכר ביותר באוכלוסייה כיום. אנחנו שומעים על בסיס יום יומי ביטויים כמו "ביטוח מקיף", "ביטוח צד ג' ", "ביטוח חובה" וכו'. לביטויים אלו נחשפים לא רק אנשים המעוניינים לרכוש רכב בפעם הראשונה, אלא בכל פעם שאדם צריך לחדש את רישיון הרכב שלו. ביטוח רכב הוא דבר המוגדר בחוק במדינת ישראל.

לחדשים מבינינו, ביטוח רכב נועד בכדי לתת כיסוי על נזקים שנגרמו לרכב, פגיעות גוף שנגרמו לנהג או פגיעות שנגרמו לרכוש או אדם אחר במקרה של תאונה עם הרכב המבוטח.

ככל ביטוח, ביטוח הרכב מחולק ל- 3 קטגוריות שונות:

 1. ביטוח חובה– ביטוח חובה, כשמו כן הוא, מוגדר ע"פ חוק כחובה לרכישה לכל בעל רכב במדינת ישראל. הביטוח זה נועד בכדי לכסות על מקרים בהם הרכב המבוטח היה מעורב בתאונה בה נגרם נזק לגופו של נהג הרכב המבוטח, הנוסעים ברכב ושל נפגעים הנמצאים מחוץ לרכב.
 2. ביטוח צד ג'– מוכר גם בשם "ביטוח משלים" היות והוא משלים את החסר בביטוח החובה. מטרת ביטוח צד ג' היא לכסות את בעל הרכב המבוטח במקרה ובתאונה נגרם גם נזק לרכבו של המעורב הנוסף בתאונה או לרכוש שלו (ואף למספר מעורבים נוספים במקרים כמו תאונת שרשרת).
 3. ביטוח מקיף– הביטוח המקיף הוא הביטוח הרחב והכולל ביותר מבין סוגי הביטוח לרכב והוא נועד לכסות על טווח רחב של מקרים העלולים להתרחש במהלך תקופת הביטוח. בין התרחישים המכוסים: פריצה לרכב, גניבת ציוד מהרכב, גניבת הרכב עצמו, כיסוי צד ג' ועוד.

 

ביטוח הדירה ותכולתה

ביטוח הדירה מורכב, כפי ששם הכותרת מרמז, מ- 2 חלקים:

 1. ביטוח מבנה הדירה.
 2. ביטוח תכולת הדירה.

פוליסת ביטוח זו נועדה בכדי להגן על המבוטח במקרה בו נגרם נזק למבנה הדירה או לתכולה הכלולה בה בשל התרחשות אירועי סיכון מסוימים כגון: סערה, שריפה, פריצה, גניבה, שיטפון ועוד מגוון אירועים העלולים לגרום נזק. כל זאת בכדי להבטיח כי המבוטח ומשפחתו לא יוותרו חסרי כל ללא קורת גג.

במסגרת ביטוח התכולה המבוטח יהיה מוגן, בנוסף לביטוח נזקי הרכוש, גם בביטוח צד ג' (ממש כמו ברכב) וביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידי המבוטח בשטח דירתו (במידה והמבנה משרת כעסק). במילים אחרות, במקרה בו תוגש נגד המבוטח תביעה על ידי אדם כלשהו אשר נפגע על ידי המבוטח או הכלולים בביטוח בשטח דירתו, יהיה על כך כיסוי. כך גם במקרה בו המבוטח יתבע על פי דיני נזקין על ידי עובד משק בית (וזאת בהתאם לתנאים המשולמים במקרים אלו ע"י הביטוח הלאומי).

 

ביטוח תאונות אישיות

פוליסת ביטוח תאונות אישיות מכסה על מקרים בהם נגרמת נכות או אובדן כושר עבודה של המבוטח כתוצאה ממקרה של תאונה. בשל הספציפיות של כל מקרה, פוליסות ביטוח אלו מגוונות מאוד ומותאמות לרוב לכל מבוטח ע"פ תעסוקתו, מצבו הבריאותי, הכלכלי וכו'.

הכיסוי בביטוח זה מכסה על כל נזק גופני שנגרם למבוטח בעקבות מגוון רחב של סוגי תאונות. דבר זה נכון לכל שעה, לכל מקום בעולם (בניגוד למה שנהוג לחשוב, הביטוח אינו תקף רק לארץ). כל זאת למעט מקרים חריגים המוסכמים ומצוינים מראש בפוליסת הביטוח.

במקרים מסוימים, החוק מחייב אנשים ספציפיים לרכוש פוליסת ביטוח תאונות אישיות בשל אופי התפקיד, רגישותו או חשיבותו. דוגמא בולטת לכך המוזכרת פעמים רבות במקורות, היא חיוב בתי הספר לבטח את התלמידים בשטחם בביטוח זה. אי לכך, ביטוח זה נחשב בסיסי וחשוב ביותר.

לסיכום, קצרה היריעה מלהציג את כל הפרטים והטיעונים לחשיבותה של פוליסת ביטוח הפרט והרכב, אך מניסיונם של אנשים מכל חתכי האוכלוסייה, ביטוחים אלו  חשובים ובסיסיים ביותר. רוב המשפחות בישראל מחזיקות ברכב על מנת להתנייד ולפרנס את המשפחה. בעלי קורת הגג בישראל חשופים לפגיעות בכל מקום ובכל אזור, בין אם למבנה או לרכוש הכלול בו. מפרנסי המשפחות, אבות ואימהות, חשופים בצורה כזו או אחרת לסכנות בתחומי עבודתם השונים. אובדן כושר העבודה עשוי לא רק לפגוע במפרנס אלא גם לגרור את המשפחה כולה לצרות כלכליות.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה 

ביטוחי פרט ורכב מהווה מעטפת למספר ביטוחים בסיסיים המשותפים למרב האוכלוסייה. הפוליסות הכלולות תחת קטגוריה זו הן:

 • ביטוח רכב.
 • ביטוח מבנה הדירה ותכולתה.
 • ביטוח תאונות אישיות.

נתאר כעת בקצרה כל אחד ממרכיבים אלו.

 

 

ביטוח רכב

ביטוח רכב הוא ככל הנראה הביטוח המוכר ביותר באוכלוסייה כיום. אנחנו שומעים על בסיס יום יומי ביטויים כמו "ביטוח מקיף", "ביטוח צד ג' ", "ביטוח חובה" וכו'. לביטויים אלו נחשפים לא רק אנשים המעוניינים לרכוש רכב בפעם הראשונה, אלא בכל פעם שאדם צריך לחדש את רישיון הרכב שלו. ביטוח רכב הוא דבר המוגדר בחוק במדינת ישראל.

לחדשים מבינינו, ביטוח רכב נועד בכדי לתת כיסוי על נזקים שנגרמו לרכב, פגיעות גוף שנגרמו לנהג או פגיעות שנגרמו לרכוש או אדם אחר במקרה של תאונה עם הרכב המבוטח.

ככל ביטוח, ביטוח הרכב מחולק ל- 3 קטגוריות שונות:

 1. ביטוח חובה– ביטוח חובה, כשמו כן הוא, מוגדר ע"פ חוק כחובה לרכישה לכל בעל רכב במדינת ישראל. הביטוח זה נועד בכדי לכסות על מקרים בהם הרכב המבוטח היה מעורב בתאונה בה נגרם נזק לגופו של נהג הרכב המבוטח, הנוסעים ברכב ושל נפגעים הנמצאים מחוץ לרכב.
 2. ביטוח צד ג'– מוכר גם בשם "ביטוח משלים" היות והוא משלים את החסר בביטוח החובה. מטרת ביטוח צד ג' היא לכסות את בעל הרכב המבוטח במקרה ובתאונה נגרם גם נזק לרכבו של המעורב הנוסף בתאונה או לרכוש שלו (ואף למספר מעורבים נוספים במקרים כמו תאונת שרשרת).
 3. ביטוח מקיף– הביטוח המקיף הוא הביטוח הרחב והכולל ביותר מבין סוגי הביטוח לרכב והוא נועד לכסות על טווח רחב של מקרים העלולים להתרחש במהלך תקופת הביטוח. בין התרחישים המכוסים: פריצה לרכב, גניבת ציוד מהרכב, גניבת הרכב עצמו, כיסוי צד ג' ועוד.

 

ביטוח הדירה ותכולתה

ביטוח הדירה מורכב, כפי ששם הכותרת מרמז, מ- 2 חלקים:

 1. ביטוח מבנה הדירה.
 2. ביטוח תכולת הדירה.

פוליסת ביטוח זו נועדה בכדי להגן על המבוטח במקרה בו נגרם נזק למבנה הדירה או לתכולה הכלולה בה בשל התרחשות אירועי סיכון מסוימים כגון: סערה, שריפה, פריצה, גניבה, שיטפון ועוד מגוון אירועים העלולים לגרום נזק. כל זאת בכדי להבטיח כי המבוטח ומשפחתו לא יוותרו חסרי כל ללא קורת גג.

במסגרת ביטוח התכולה המבוטח יהיה מוגן, בנוסף לביטוח נזקי הרכוש, גם בביטוח צד ג' (ממש כמו ברכב) וביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידי המבוטח בשטח דירתו (במידה והמבנה משרת כעסק). במילים אחרות, במקרה בו תוגש נגד המבוטח תביעה על ידי אדם כלשהו אשר נפגע על ידי המבוטח או הכלולים בביטוח בשטח דירתו, יהיה על כך כיסוי. כך גם במקרה בו המבוטח יתבע על פי דיני נזקין על ידי עובד משק בית (וזאת בהתאם לתנאים המשולמים במקרים אלו ע"י הביטוח הלאומי).

 

ביטוח תאונות אישיות

פוליסת ביטוח תאונות אישיות מכסה על מקרים בהם נגרמת נכות או אובדן כושר עבודה של המבוטח כתוצאה ממקרה של תאונה. בשל הספציפיות של כל מקרה, פוליסות ביטוח אלו מגוונות מאוד ומותאמות לרוב לכל מבוטח ע"פ תעסוקתו, מצבו הבריאותי, הכלכלי וכו'.

הכיסוי בביטוח זה מכסה על כל נזק גופני שנגרם למבוטח בעקבות מגוון רחב של סוגי תאונות. דבר זה נכון לכל שעה, לכל מקום בעולם (בניגוד למה שנהוג לחשוב, הביטוח אינו תקף רק לארץ). כל זאת למעט מקרים חריגים המוסכמים ומצוינים מראש בפוליסת הביטוח.

במקרים מסוימים, החוק מחייב אנשים ספציפיים לרכוש פוליסת ביטוח תאונות אישיות בשל אופי התפקיד, רגישותו או חשיבותו. דוגמא בולטת לכך המוזכרת פעמים רבות במקורות, היא חיוב בתי הספר לבטח את התלמידים בשטחם בביטוח זה. אי לכך, ביטוח זה נחשב בסיסי וחשוב ביותר.

לסיכום, קצרה היריעה מלהציג את כל הפרטים והטיעונים לחשיבותה של פוליסת ביטוח הפרט והרכב, אך מניסיונם של אנשים מכל חתכי האוכלוסייה, ביטוחים אלו  חשובים ובסיסיים ביותר. רוב המשפחות בישראל מחזיקות ברכב על מנת להתנייד ולפרנס את המשפחה. בעלי קורת הגג בישראל חשופים לפגיעות בכל מקום ובכל אזור, בין אם למבנה או לרכוש הכלול בו. מפרנסי המשפחות, אבות ואימהות, חשופים בצורה כזו או אחרת לסכנות בתחומי עבודתם השונים. אובדן כושר העבודה עשוי לא רק לפגוע במפרנס אלא גם לגרור את המשפחה כולה לצרות כלכליות.

 


ניליביט סוכנות לביטוח (1990) בע"מ רח' ראול ולנברג 2, רמת החייל, ת"א טלפון: 03-7711111, פקס: 03-7711110,  מייל: nilibit@nilibit.co.il

שיווק באינטרנט - ברזילי מור


ניליביט סוכנות לביטוח (1990) בע"מ רח' ראול ולנברג 2, רמת החייל, ת"א טלפון: 03-7711111, פקס: 03-7711110,  מייל: nilibit@nilibit.co.il

שיווק באינטרנט - ברזילי מור