התקשרו:03-7711111

ביטוח שוק ההון

ביטוח אחריות מקצועית לשוק ההון נועד לכסות את אחריותם המקצועית של בעלי מקצוע בשוק ההון כגון מנהלי תיקים או יועצי השקעות כנגד תביעות צד שלישי, המיוחסות להפרת חובה מקצועית אשר מקורה במעשה רשלנות, בטעות או בהשמטה. בסיס הכיסוי בפוליסות אלו נערך על בסיס יום הגשת התביעה (claims made).

ניליביט נמנית על מספר מצומצם של סוכנויות הביטוח המתמחות בעריכת כיסויים לשוק ההון ומבטחת פלח מרכזי של לקוחות בשוק ההון הישראלי, ביניהם מרבית חברי הבורסה, חברות ניהול תיקים, בתי השקעות וכן קרנות הפנסיה הגדולות במשק. משנת 1999 ניליביט מתמחה בביטוח אחריות מקצועית בשוק ההון ומעניקה למבוטחיה מפרט כיסוי נרחב ודינאמי בארץ כמו גם בחו"ל הודות לשיתופי פעולה עם מרבית מבטחי המשנה בעולם.

ביטוח בהתאם לתקנות ניירות ערך

ביטוח אחריות מקצועית לשוק ההון נסמך על תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות של רשות ניירות ערך. תקנות אלה קובעות חובת ביטוח של מנהלי תיקים, יועצי השקעות ושל משווקי השקעות לכיסוי חבותם בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח.(שוק ההון ביטוח וחיסכון)

ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות ומנהלי תיקים מפוקח על ידי מחלקת ההשקעות ביחידה לפיקוח על בעלי רישיון (יועצים, משווקים ומנהלי תיקי השקעות) מטעם הרשות לניירות ערך. יחידה זו מפקחת על עמידת מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות בהוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.

פוליסת ביטוח יועצי השקעות

7 נושאים שחשוב לשים אליהם לב:

הפוליסה הנערכת עבור ביטוח מנהלי תיקים חייבת להיות מעודכנת לאורך כל תקופת הביטוח ולהתאים לפורטפוליו המנוהל בכל רגע נתון. על הפוליסה להכיל את עדכוני החקיקה המשתנים ומתעדכנים מעת לעת וכן את המידוד העדכני ביותר לתקנות המגדיר את גובה ההון העצמי והביטוח הנדרש מבעלי רישיון. קרא עוד אודות עדכון 2014 לתקנות

1. ראשית חשוב לשים לב להיקף ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה –  ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר, יש להעמיד בטוחה בסכום גבוה יותר, בהתאם להון העצמי של החברה.

2. ישנה משמעות רבה לעדכוני הפוליסה במהלך תקופת הביטוח. יש לבצע הגדלות או הקטנות בגבול האחריות באופן שוטף כך שיתאימו להיקף הפורטפוליו המנוהל. חשוב להתנהל מול מבטחים זמינים וגמישים אשר מסוגלים לערוך את העדכונים באופן מיידי כדי שלא להיכנס לחריגות בכיסוי והפרה של התקנות.

3. בידקו מה עלות הביטוח ומה כולל החיתום – גם בביטוחי האחריות המקצועית לשוק ההון יש הבדלים בפוליסות ובמחיר ובהיקפי הכיסוי בין חברות הביטוח השונות וחשוב להשוות בין ההצעות השונות.

4. מאיזה מועד יש כיסוי – קחו בחשבון שהתאריך הרטרואקטיבי המוגדר בפוליסה הוא התאריך המגדיר את המועד שממנו ואילך יש למבוטח כיסוי ביטוחי.כיסוי רטרואקטיבי שאינו מעודכן עשוי לגרום לחשיפה.

5. מה כולל סעיף ההמשכיות. יש לשמור על ביטוח ואחריות גם לתקופות ביטוח בעבר, בתקופות בהן הפוליסה נערכה ע"י מבטחים אחרים.

6. דיווחים רבעוניים ושנתיים – חשוב לשים לב כי נדרשים דיווחים רבעוניים ושנתיים לרשות לני"ע בקשר להיקף הביטוח.

7. סיום פעילות, מיזוג, מכירת החברה וכיוצ"ב – בכל אחד מהמצבים הנ"ל יש לדאוג לערוך פוליסה למשך שנה מיום הפסקת הפעילות וזאת בהתאם להוראות החוק.

ביטוח מנהלי תיקים

יש להוסיף פסקה בת 100-200 מילים המדברת על "ביטוח מנהלי תיקים" המדברת על "ביטוח מנהלי תיקים"

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות

יש להוסיף פסקה בת 100-200 מילים המדברת על זה