התקשרו: 03-7711111

ביטוח הדירה מורכב מ- 2 חלקים:

  • ביטוח מבנה הדירה
  • ביטוח תכולת הדירה

כיסוי הפוליסה

פוליסת ביטוח זו נועדה בכדי להגן על המבוטח במקרה בו נגרם נזק למבנה הדירה או לתכולה הכלולה בה בשל התרחשות אירועי סיכון מסוימים כגון: סערה, שריפה, פריצה, גניבה, שיטפון ועוד מגוון אירועים העלולים לגרום נזק. כל זאת בכדי להבטיח כי המבוטח ומשפחתו לא יוותרו חסרי כל ללא קורת גג.

במסגרת ביטוח התכולה המבוטח יהיה מוגן, בנוסף לביטוח נזקי הרכוש, גם בביטוח צד ג’ (ממש כמו ברכב) וביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידי המבוטח בשטח דירתו (במידה והמבנה משרת כעסק). במילים אחרות, במקרה בו תוגש נגד המבוטח תביעה על ידי אדם כלשהו אשר נפגע על ידי המבוטח או הכלולים בביטוח בשטח דירתו, יהיה על כך כיסוי. כך גם במקרה בו המבוטח יתבע על פי דיני נזקין על ידי עובד משק בית (וזאת בהתאם לתנאים המשולמים במקרים אלו ע”י הביטוח הלאומי).