התקשרו: 03-7711111
ביטוח הפקה וביטוח הופעות

ביטוח הפקה וביטוח הופעות

ביטוח דירקטורים על נושא המשרה חלות חובות המוגדרות בחוק : חובת זהירות, חובת אמונים וכן חובות ספציפיות כגון איסור ניגוד עניינים, איסור תחרות עם החברה, פרסום התשקיף בחברות ציבוריות ועוד

מטרת הפוליסה

תחום ההפקות טומן בחובו סיכונים רבים אשר בהתרחשותם ההפקה עלולה להיפגע באופן מהותי ואף להיות מבוטלת.

לצורך כך, יש להתאים את הכיסוי הביטוחי בהקשר להפקה הרלוונטית, בין אם מדובר בהופעה או בהפקת צילומים לסרט, סדרה, פרסומת, וכיוצ”ב.

יש לקחת בחשבון שהביטוח לרוב אינו מכסה או נותן כיסוי מוגבל לדברי ערך למיניהם דוגמת אבנים יקרות. לשם כך יש לרכוש פוליסת ביטוח רכוש או לעיתים להרחיב את ביטוח הכספים הקיים (תלוי בחפץ המדובר).

כיסוי פוליסת ביטוח הפקה

פוליסת ביטוח הפקה הינה מודולרית ומורכבת, בין היתר, מפרקי הכיסוי המפורטים להלן:

– ביטוח חומר הגלם המצולם
– ביטוח אנשי מפתח, שחקנים ומשתתפים
– ביטוח רכוש, קונסטרקשן, פרופס וכל ציוד ההפקה
– ביטוח ציוד צילום
– ביטוח הוצאות דיבה, לשון הרע
– ביטוח צד ג’ (באופן המורחב לכלול את כל הגורמים הרלוונטיים הנוטלים חלק בהפקה)
– ביטוח חבות מעבידים
– ביטוח צילום אייטמים בעלי סיכון מיוחד

כיסוי פוליסת ביטוח הופעות

פוליסת ביטוח הופעות הינה מודולרית ומורכבת, בין היתר, מפרקי הכיסוי המפורטים להלן:

– הקמה ופירוק
– הרחבה לקבלני משנה
– אי הופעת האומן (NO SHOW) במקרה של מחלה, פציעה או חלילה מוות
– ביטול הופעה עקב פגעי מזג אויר
– ביטול הופעה במקרה של טרור או מלחמה
– ביטוח צד ג’
– ביטוח חבות מעבידים