התקשרו: 03-7711111
במגמת צמיחה | ביטוח לתעשיית הקנאביס הרפואי

ביטוח לתעשיית הקנאביס הרפואי

חברות המבקשות להוציא רישיון לגידול קנאביס רפואי מוצאות עצמן חשופות לסיכונים פיננסיים. לניליביט מערך פתרונות ביטוחיים ייעודיים עבור מגדל קנאביס רפואי ובעלי עסקים וחברות בתחום הקנאביס הרפואי

ביטוח לתעשיית הקנאביס הרפואי

במגמת צמיחה – ביטוח ורישיון לגידול קנאביס רפואי בישראל

במהלך שנת 2016 אישרה ממשלת ישראל את “התוכנית להסדרת תחום הקנאביס הרפואי”. על פי התוכנית החדשה נקבע, בין היתר, כי לא יוגבל מספר מגדלי הקנאביס הרפואי בארץ, וכל אדם אשר יהיה מעוניין לגדל קנאביס לצרכים רפואיים ויעמוד בקריטריונים הנדרשים לשם כך (כגון איכות ואבטחה) יוכל לקבל רישיון לגידול.

מיד לאחר אישור התוכנית החלו אנשי עסקים, יזמים וחברות להיכנס לתחום גידול הקנאביס הרפואי ולהשקיע בו. הדבר תרם לשגשוג שבו מצויה תעשיית הקנאביס הרפואי כיום.

אף על פי שעתידה הכלכלי נראה מבטיח, עומדים בפני תעשייה זו אתגרים לא פשוטים:

• אי ודאות באשר לאופן בו יתנהלו הדברים בפועל – הן לגבי מידת ההצלחה בגידול הקנאביס בשטחי המדינה, הן מבחינת היקפי הצריכה והן בהיבט הרגולטורי.

• חברות המבקשות להוציא רישיון לגידול קנאביס רפואי מוצאות עצמן חשופות לסיכונים פיננסיים, היעדר הגנה או תמיכה במקרים של פשיטות רגל, חוסר יכולת לאבטח אשראים או בנקים וסיכונים דומים נוספים.

על אף הצמיחה והרגולציה המתפתחת בשוק הקנאביס הרפואי בישראל, ישנם מעט מאד גופים המוכנים להעניק כיסוי ביטוחי לארגונים העוסקים בתחום. נראה כי באופן טבעי, חתמי ביטוח רבים חוששים לספק פוליסות לגופים אלו. 

לניליביט מערך פתרונות ביטוחיים ייעודיים עבור מגדל קנאביס רפואי ובעלי עסקים וחברות בתחום הקנאביס הרפואי.

הסדר הביטוח

ההסדר מורכב משני ביטוחים עיקריים:

1. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O INSURANCE)
ביטוח זה יינתן למנהלים ודירקטורים, בגין אחריותם הניהולית והפיקוחית בחברה, על התוויית אסטרטגיה ניהולית, ניהול הליכי פיקוח וניהול הליכי בקרה בחברה קבלת החלטות פיננסיות וכיוצ”ב. קראו בהרחבה על מבנה ביטוח זה במאמר העוסק בביטוחיD&O

2. ביטוח אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר לחברה
ביטוח זה יינתן עבור מקרים של רשלנות או כשל בשירות או במוצר המסופק על ידי החברה. קראו כאן בהרחבה על ביטוח אחריות מקצועית

כאשר בכוונתנו לבטח חברה העוסקת בתחום הקנאביס הרפואי, או לבחון את האפשרות לעשות כן, עלינו לבדוק מספר פרמטרים, ביניהם: היקף הפעילות, מחזורי הכנסות, היקפי השקעה ועוד. זאת על מנת לקבוע מה יהיה גבול האחריות בפוליסה ולהקפיד שהכיסויים יתאימו לפעילות ולא תיווצר חשיפה.

אנו בניליביט סבורים כי חברות המעוניינות להיכנס לתחום הקנאביס הרפואי עלולות להיות חשופות לסיכונים משמעותיים. כדי לנהל סיכונים פוטנציאליים אלו, אנו ממליצים לערוך פוליסות ביטוח המותאמות באופן מיטבי לפעילות החברה. נשמח לעמוד לשירותכם.