התקשרו: 03-7711111
ביטוח מולטימדיה

ביטוח מולטימדיה

פוליסת מולטימדיה מתאימה לחברות העוסקות בתחום השידור והפרסום

פוליסת ביטוח מולטימדיה

ביטוח אחריות מקצועית המיועד לחברות החשופות לפעילות הכוללת פרסום, שידור, הפצה ושיווק של תכנים.

חלק גדול מהמוצרים הביטוחיים הקשורים לאחריות המבוטח מחריגים כיסוי בכל הקשור לתכנים המופצים על ידו.

כאשר פעילות העסק מתרכזת ביצירת ו/או עריכת תכנים, הרי שיש להתאים פוליסה הנותנת כיסוי לחשיפות הרלוונטיות.

פוליסת מולטימדיה מתאימה לחברות העוסקות בתחום השידור והפרסום וכן לחברות העוסקות בתחום העריכה וההפצה של תכנים, הן באמצעות האינטרנט והן בדפוס.