התקשרו: 03-7711111
מנהלים | פנסייה | גמל | השתלמות

מנהלים | פנסייה | גמל | השתלמות

ניהול הסדרים פנסיוניים

מוצרים פנסיונים | ביטוח מנהלים

שוק ההסדרים הפנסיוניים עבר בשנים האחרונות מהפכים דרמטיים, החל בחקיקת חוק ההסדרים, דרך הרפורמה בקרנות הפנסיה ועד ליישום המלצות ועדת בכר לרפורמה בשוק ההון, קופות הגמל והביטוח.
המציאות החדשה מאפשרת לעובד ולמעסיק כאחד לעבור מגוף פיננסי אחד למשנהו ומתכנית אחת לאחרת בהתאם לאיכויות החיסכון ארוך הטווח המוצע ולנתונים הפיננסיים המוצגים בכל תקופה. כעת הלקוח נמצא במרכז ואילו היצרנים הפיננסיים מתחרים על לבו באמצעות שיפור איכות המוצרים, רמת השירות, החדשנות והתשואה.

על מנת ליהנות מחוקי המשחק החדשים זקוק המעסיק למערכת תומכת אשר מספקת מידע שלם אודות סוגי המוצרים הפנסיוניים, מנהלת בקרה על הכספים המועברים בין הקופות השונות ומאפשרת אינטגרציה בין תוכנות השכר לגופים הפיננסיים הרלבנטיים. ניהול נכון של ההסדרים הפנסיוניים מחייב ליווי של גורם מקצועי אובייקטיבי אשר פועל באופן בלתי תלוי בשיתוף עם המעסיק ומחויב לשקיפות מלאה מול כלל המוצרים הפנסיוניים – קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל.

ניליביט מתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים מורכבים ומציעה לחברות ולארגונים גדולים פלטפורמה ביטוחית גמישה בהתאמה אישית עם אפשרויות בלתי מוגבלות לשילובים פנסיוניים ולרכישת תכניות ביטוח ומוצרים משלימים. ניליביט מייצגת את מבוטחיה מול כל הספקים הרלבנטיים – חברות ביטוח, בתי השקעות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד רבים אחרים – ומרכזת את כל משימות הניהול והגבייה השוטפות בדוח חודשי יחיד.

העובד הזכאי לקבל תנאים סוציאליים מלאים אשר ניתנים לו במסגרת עבודתו כשכיר, יכול לבחור בשתי אופציות כדלקמן:

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים מהווה תוכנית ביטוח לשכירים (וזאת לפי תקנות מס הכנסה). הביטוח כולל שני מרכיבים עיקריים:

א. חיסכון לגיל פרישה – שיכול להתקבל בצורת קצבה חודשית עד לתקרה המחוייבת ע”פ תקנות המס ומעבר לה ניתן יהיה לבחור את אופן קבלת הסכום כחד-פעמי או כקצבה חודשית בהתאם לבחירת העובד בגיל פרישה.

ב. ביטוח חיים – המשפה את המבוטח או את מקורביו במקרה של מוות ו/או של אובדן כושר עבודה.
במהלך עבודתו, גם העובד השכיר וגם המעביד מפרישים סכום לתגמולי הביטוח. במקרה של השכיר מדובר בכ- 8.3% משכרו עבור פיצויים ועד 7.5% עבור תגמולים ע”ח הפרשות המעביד. ועד לכ- 7% משכר העובד השכיר עבור תגמולים ע”ח העובד.

קרנות פנסיה

בניגוד לקופת הגמל, בה היה מדובר על חיסכון של כסף לתקופת הפנסייה, קרן הפנסייה כוללת מרכיבים נוספים שאינם כלולים בקופת הגמל. מרכיבים אלו מותאמים אישית למבוטח וכוללים בין השאר: גודל הצבירה, תשואה נטו לצבירה, ביטוח נכות ועוד. הפנסייה עצמה תשולם לעמית המבוטח עם צאתו לגמלאות בצורת קצבה חודשית עד לתקרה המחוייבת ע”פ תקנות המס ומעבר לה ניתן יהיה לבחור את אופן קבלת הסכום כחד-פעמי או כקצבה חודשית בהתאם לבחירת העובד בגיל פרישה.