התקשרו: 03-7711111
ביטוח נאמנות עובדים

ביטוח נאמנות עובדים

הפוליסה רלוונטית וחשובה לכל סוגי העסקים, הגופים, המשרדים והמוסדות אשר כוללים בהגדרת תפקידם עבודה עם כספים

למי מיודעת הפוליסה

ביטוח נאמנות עובדים הוא ביטוח שלרוב אינו נכלל עם הביטוחים הקלאסיים בעת ביטוח העסק, אך עם זאת חשיבותו גבוהה.
רכישת פוליסת ביטוח נאמנות רלוונטית וחשובה לכל סוגי העסקים, הגופים, המשרדים והמוסדות אשר כוללים בהגדרת תפקידם עבודה עם כספים. זאת היות והדבר מותיר פרצה לגניבות ומעילות ע”י עובדי החברה עצמה. כל זאת כאשר “עובד” מוגדר לרוב כ: “כל אדם בשרותו של המבוטח שמתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעביד בעסק המבוטח, בעת היותו מועסק בכל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים, אשר התמורה עבור עבודתו משולמת לו, באופן מלא או חלקי, במשכורת או בשכר על ידי המבוטח”.

כיסוי הפוליסה

בפני המבוטח עומדות שתי אפשרויות לחלוקת הביטוח: מחד, פוליסה המכסה על נזק כסף שנגרם בשל מעילות ע”י עובדים נקובים בשם, במידה וקיים חשד שעובדים אלו מהווים סיכון גבוהה במיוחד. או לחלופין, פוליסה המכסה על מעילות ע”י עובדים בתפקידים מסוימים, במידה וקיימים תפקידים רגישים במיוחד בחברה, בהם קיימת עצמאות ועיסוק רב בכספים עצמם.
בנוסף, המבוטח יכול לרכוש שילוב של האפשרויות הללו ולרכוש ביטוח אחד המכסה על מעילות של כל העובדים בחברה.
עקרונית, הביטוח מכסה על מקרים שחלו או שנתגלו במהלך תקופת הביטוח בלבד. לרוב, ניתנת האפשרות להרחיב את הביטוח כך שיכסה גם מקרים שחלו במהלך תקופת הביטוח, אך שנתגלו מאוחר יותר (לאחר שתקופת הביטוח עצמה הסתיימה). התקופה בה “גילויים” כאלו נחשבים כתקפים עבור תביעות שיפוי מכונה “תקופת גילוי” ועליה להיות נקובה בפוליסת הביטוח המקורית בעת רכישתה.