התקשרו: 03-7711111
ביטוח נזקי מלחמה וטרור

ביטוח נזקי מלחמה וטרור

פיצוי המבוטח בגין נזקים כספיים שנגרמו בשל פעולות טרור

פוליסת ביטוח נזקי מלחמה וטרור

פוליסת ביטוח נזקי מלחמה וטרור נועדה בכדי לפצות את המבוטח בגין נזקים כספיים שנגרמו, בין אם ברכוש או ברווח, בשל פעולות טרור ו/או מלחמה.
ע”פ חוק מס רכוש וקרן פיצויים (1961), כל תושב ישראלי זכאי לפיצוי ממדינת ישראל במידה ורכושו נפגע כתוצאה ממעשה טרור (המוגדר בחוק). זאת כאשר “נזק מלחמה” מוגדר כ: “נזק שנגרם לגופו של נכס עקב פעולות מלחמה על-ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל או עקב פעולות מלחמה על-ידי צבא הגנה לישראל”.
הבעיה היא שהביטוח שמקנה החוק במדינת ישראל הוא מוגבל ואינו מכסה באופן אמיתי ומקיף על הנזקים עד הערך המלא של הרכוש הנפגע. הפיצוי הוא חלקי בלבד. בנוסף, החוק מכסה על נזקים שנגרמו לרכוש בלבד, בעקבות אירוע טרור או מלחמה, אך אינו מכסה על אובדן רווחים שנגרם. ביטוח נזקי הטרור והמלחמה, נועד בכדי לתת פיצוי למבוטח על החלק החסר בהגנה שהמדינה נותנת בחוק.
כמו פוליסות רבות אחרות, פוליסת הביטוח לנזקי טרור ומלחמה כולל חריגים ויוצאים מן הכלל אשר אינם מבוטחים. הדבר משתנה בין חברות ביטוח שונות.

מהו ביטוח נזקי מלחמה וטרור?

פוליסת ביטוח נזקי מלחמה וטרור נועדה בכדי לפצות את המבוטח בגין נזקים כספיים שנגרמו, בין אם ברכוש או ברווח, בשל פעולות טרור ו/או מלחמה.

מדוע יש צורך בביטוח שכזה?

ע”פ חוק מס רכוש וקרן פיצויים (1961), כל תושב ישראלי זכאי לפיצוי ממדינת ישראל במידה ורכושו נפגע כתוצאה ממעשה טרור (המוגדר בחוק). זאת כאשר “נזק מלחמה” מוגדר כ: “נזק שנגרם לגופו של נכס עקב פעולות מלחמה על-ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל או עקב פעולות מלחמה על-ידי צבא הגנה לישראל”.

אז אם המדינה מגנה עלינו, מדוע שנרצה לרכוש פוליסה?

הבעיה היא שהביטוח שמקנה החוק במדינת ישראל הוא מוגבל ואינו מכסה באופן אמיתי ומקיף על הנזקים עד הערך המלא של הרכוש הנפגע. הפיצוי הוא חלקי בלבד. בנוסף, החוק מכסה על נזקים שנגרמו לרכוש בלבד, בעקבות אירוע טרור או מלחמה, אך אינו מכסה על אובדן רווחים שנגרם. ביטוח נזקי הטרור והמלחמה, נועד בכדי לתת פיצוי למבוטח על החלק החסר בהגנה שהמדינה נותנת בחוק.

מה הביטוח לא מכסה?

כמו פוליסות רבות אחרות, פוליסת הביטוח לנזקי טרור ומלחמה כולל חריגים ויוצאים מן הכלל אשר אינם מבוטחים. הדבר משתנה בין חברות ביטוח שונות.

להלן הגורמים המקובלים אותם הביטוח לרוב אינו מכסה:
 
גורם גרעיני – נזק אשר נגרם בעקבות חומרים גרעיניים מלחמתיים, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני או פסולת גרעינית.

גורמים ביולוגים / כימיים – נזק אשר נגרם בשל סיכון ביולוגי או חומר כימי. כך גם הכיסוי אינו תקף לגבי הפעולות הנדרשות בעקבות פגיעה שכזו, טיהור הבניין מגורמים ביולוגים / כימיים. עם זאת, הנזק שנגרם ע”י הפיצוץ הראשוני עצמו נחשב כנובע מגורם קונבנציונאלי, ולכן הוא לרוב מכוסה ע”י הפוליסה.

פריצה / גניבה – נזק אשר נגרם בזדון ע”י פריצה או גניבה. במילים אחרות, הביטוח אינו מכסה מקרי ביזה.

פגיעה בנתוני מחשב – ככלל הביטוח מכסה על פגיעה ברכוש פיזי-מוחשי ואינה כוללת פגיעה ברכיבי תוכנה או במידע. כל מקרה בו מתקיים שינוי לרעה של הנתונים, שינוי או פגיעה בתוכנה, במידע, תכנות המחשב, מחיקת המידע הנמצא בו וכן השחתה או עיוות המבנה המקורי של כל אלו – אינו מכוסה ע”י הביטוח.

נזקי העברה – הביטוח חל על הגורמים הנמצאים בסביבת המקום המבוטח ואינם תקפים על רכוש הנמצא בניוד או העברה. לשם כך יש לרכוש ביטוח נפרד (ע”ע ביטוח רכוש בהעברה).

בנוסף, בדומה לביטוח אש, ישנם סוגי רכוש אשר אינם נכללים בביטוח בשל אופיים המיוחד דוגמת: מתכת יקרה, יצירות אומנות העולות על ערך נקוב (בדרך כמה אלפי דולרים), אבנים יקרות, ניירות ערך, שטרות התחייבות, רכב מנועי ועוד.

אז איך מתאימים את הביטוח באופן המיטבי לעסק שלי?

כל חברת ביטוח מעצבת את ביטוח נזקי הטרור והמלחמה שלה מעט אחרת. לכן חשוב להתייעץ עם מומחה בעניין ולבדוק כיצד ניתן לבנות פוליסת ביטוח שיתאים לך באופן המיטבי.