התקשרו: 03-7711111
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

פוליסת ביטוח תאונות אישיות

פוליסת ביטוח תאונות אישיות מכסה על מקרים בהם נגרמת נכות או אובדן כושר עבודה של המבוטח כתוצאה ממקרה של תאונה. בשל הספציפיות של כל מקרה, פוליסות ביטוח אלו מגוונות מאוד ומותאמות לרוב לכל מבוטח ע”פ תעסוקתו, מצבו הבריאותי, הכלכלי וכו’.

כיסוי הפוליסה

הכיסוי בביטוח זה מכסה על כל נזק גופני שנגרם למבוטח בעקבות מגוון רחב של סוגי תאונות. דבר זה נכון לכל שעה, לכל מקום בעולם (בניגוד למה שנהוג לחשוב, הביטוח אינו תקף רק לארץ). כל זאת למעט מקרים חריגים המוסכמים ומצוינים מראש בפוליסת הביטוח.

במקרים מסוימים, החוק מחייב אנשים ספציפיים לרכוש פוליסת ביטוח תאונות אישיות בשל אופי התפקיד, רגישותו או חשיבותו. דוגמא בולטת לכך המוזכרת פעמים רבות במקורות, היא חיוב בתי הספר לבטח את התלמידים בביטוח זה. אי לכך, ביטוח זה נחשב בסיסי וחשוב ביותר.