התקשרו: 03-7711111
שוק ההון ביטוח וחיסכון

שוק ההון ביטוח וחיסכון – ביטוח משווק השקעות

ביטוח אחריות מקצועית לשוק ההון נועד לבעלי מקצוע בשוק ההון כגון מנהל תיקים או יועץ השקעות כנגד תביעות צד שלישי, בהתאם לתקנות ניירות ערך