התקשרו: 03-7711111
שוק ההון ביטוח וחיסכון

שוק ההון ביטוח וחיסכון – ביטוח משווק השקעות

ביטוח אחריות מקצועית לשוק ההון נועד לבעלי מקצוע בשוק ההון כגון מנהל תיקים או יועץ השקעות כנגד תביעות צד שלישי, בהתאם לתקנות ניירות ערך

ביטוח שוק ההון

ביטוח אחריות מקצועית לשוק ההון נועד לכסות את אחריותם המקצועית של בעלי מקצוע בשוק ההון כגון מנהלי תיקים או יועצי השקעות כנגד תביעות צד שלישי, המיוחסות להפרת חובה מקצועית אשר מקורה במעשה רשלנות, בטעות או בהשמטה. בסיס הכיסוי בפוליסות אלו נערך על בסיס יום הגשת התביעה (claims made).

ניליביט נמנית על מספר מצומצם של סוכנויות הביטוח המתמחות בעריכת כיסויים לשוק ההון ומבטחת פלח מרכזי של לקוחות בשוק ההון הישראלי, ביניהם מרבית חברי הבורסה, חברות ניהול תיקים, בתי השקעות וכן קרנות הפנסיה הגדולות במשק. משנת 1999 ניליביט מתמחה בביטוח אחריות מקצועית בשוק ההון ומעניקה למבוטחיה מפרט כיסוי נרחב ודינאמי בארץ כמו גם בחו”ל הודות לשיתופי פעולה עם מרבית מבטחי המשנה בעולם.

ביטוח בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) התש“ס – 2000

ביטוח אחריות מקצועית לגופים הפועלים בתחום שוק ההון נסמך על תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) התש”ס – 2000. תקנות אלו קובעות חובת ביטוח של מנהלי תיקים, יועצי השקעות ושל משווקי השקעות לכיסוי חבותם בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח.(שוק ההון ביטוח וחיסכון).

ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות ומנהלי תיקים מפוקח על ידי מחלקת ההשקעות ביחידה לפיקוח על בעלי רישיון (יועצים, משווקים ומנהלי תיקי השקעות) מטעם הרשות לניירות ערך. יחידה זו מפקחת על עמידת מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות בהוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ובתקנות הרלוונטיות.

פוליסת ביטוח מנהלי תיקים ויועצי השקעות

הפוליסה הנערכת עבור ביטוח מנהלי תיקים חייבת להיות מעודכנת בהתאם לדרישת התקנות לאורך כל תקופת הביטוח ולהתאים לפורטפוליו המנוהל בכל רגע נתון. על הפוליסה להכיל את עדכוני החקיקה המשתנים ומתעדכנים מעת לעת, ולהתאים לדרישות הרשות לניירות ערך כפי שמתפרסמת בחוזרים ובפרוטוקולי מליאת הרשות לניירות ערך.

תשומת לב מיוחדת נדרשת לכך שהסכומים המופיעים בתקנות נכונים לשנת 2000 ויש למדד אותם נכון למועד עריכת הפוליסה.

הרשות לניירות ערך מפרסמת מידי שנה את עדכון ההון העצמי והביטוח הנדרש מבעלי רישיון

7 נושאים שחשוב לשים אליהם להם במסגרת עריכת פוליסת ביטוח עפ“י התקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות:

הפוליסה הנערכת עבור ביטוח מנהלי תיקים חייבת להיות מעודכנת לאורך כל תקופת הביטוח ולהתאים לפורטפוליו המנוהל בכל רגע נתון. על הפוליסה להכיל את עדכוני החקיקה המשתנים ומתעדכנים מעת לעת וכן את המידוד העדכני ביותר לתקנות המגדיר את גובה ההון העצמי והביטוח הנדרש מבעלי רישיון. קרא עוד אודות עדכון 2014 לתקנות

1. ראשית חשוב לשים לב להיקף ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה – ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר, יש להעמיד בטוחה בסכום גבוה יותר, בהתאם להון העצמי של החברה.

2. ישנה משמעות רבה לעדכוני הפוליסה במהלך תקופת הביטוח. יש לבצע הגדלות או הקטנות בגבול האחריות באופן שוטף כך שיתאימו להיקף הפורטפוליו המנוהל. חשוב להתנהל מול מבטחים זמינים וגמישים אשר מסוגלים לערוך את העדכונים באופן מיידי כדי שלא להיכנס לחריגות בכיסוי והפרה של התקנות.

3. בידקו מה עלות הביטוח ומה כולל החיתום – גם בביטוחי האחריות המקצועית לשוק ההון יש הבדלים בפוליסות ובמחיר ובהיקפי הכיסוי בין חברות הביטוח השונות וחשוב להשוות בין ההצעות השונות.

4. מאיזה מועד יש כיסוי – קחו בחשבון שהתאריך הרטרואקטיבי המוגדר בפוליסה הוא התאריך המגדיר את המועד שממנו ואילך יש למבוטח כיסוי ביטוחי.כיסוי רטרואקטיבי שאינו מעודכן עשוי לגרום לחשיפה.

5. מה כולל סעיף ההמשכיות. יש לשמור על ביטוח ואחריות גם לתקופות ביטוח בעבר, בתקופות בהן הפוליסה נערכה ע”י מבטחים אחרים.

6. דיווחים רבעוניים ושנתיים – חשוב לשים לב כי נדרשים דיווחים רבעוניים ושנתיים לרשות לניירות ערך בקשר להיקף הביטוח.

7. סיום פעילות, מיזוג, מכירת החברה וכיוצ”ב – בכל אחד מהמצבים הנ”ל יש לדאוג לערוך פוליסה למשך שנה מיום הפסקת הפעילות וזאת בהתאם להוראות החוק.