התקשרו: 03-7711111
ביטוח חיים וכיסויים משלימים

ביטוח חיים וכיסויים משלימים

להגן על הקרובים לנו

תוכניות ביטוח וכיסויים משלימים

תכניות ביטוח וכיסויים משלימים הם שם כולל לקטגוריה של מספר ביטוחים שנועדו לתת תמיכה ביטוחית משלימה למצבים המוצגים בביטוחים אחרים.

תוכנית ביטוח זו כוללת 3 מרכיבים עיקריים: ביטוח ריסק; ביטוח אובדן כושר עבודה; ביטוח מחלות קשות

ביטוח ריסק

ביטוח ריסק (Risk – “סיכון”) הוא הסוג המוכר והמקובל ביותר של ביטוח חיים. מדובר בפוליסת ביטוח המאפשרת למבוטח להגן על ביטחונה הכלכלי של משפחתו במקרה של מוות. כאשר אדם הולך לעולמו, הוא משאיר אחריו לרוב משפחה (ובדר”כ גם ילדים). כדי להמנע ממצב בו המשפחה נשארת ללא ההכנסה שהגיעה בזכותו של הנפטר, מומלץ מאוד לרכוש פוליסת ביטוח זו. במקרה של פטירת המבוטח, ישולם סכום הביטוח למוטבים (עליהם הוסכם מראש בפוליסה עצמה) וזאת בתשלום חד פעמי.

היות ומדובר בביטוח חיים, פרמיית הביטוח נקבעת ע”פ מספר פקטורים הרלוונטים לרמת הסיכון הטמונה בחייו של המבוטח. בין השאר, המחיר נקבע בהתאם לגיל המבוטח, מינו, האם הוא מעשן ועוד. ניתן להבין מכך, שמחיר הביטוח משתנה מידי שנה היות ונתונים אלו משתנים ובראשם, כמובן, גילו של המבוטח.

ישנם שני סוגי ביטוח ריסק:

ריסק “טהור”

הביטוח הבסיסי המוכר בהיבט הריסק. במסלול זה חברת הביטוח תעביר למוטבי המבוטח קצבה רק לאחר מותו של המבוטח.

ריסק “חיסכון”

ביטוח בעל בסיס “ריסק טהור” אליו מתווסף מרכיב נוסף. קיים שילוב בין התגמולים שהמוטבים מקבלים (לאחר מות המבוטח) יחד עם חיסכון הניתן לו (או למוטבים) בגיל הפרישה.

כפי שניתן לראות, נושא ביטוח הריסק הוא קריטי והינו בעל מספר מרכיבים הצריכים להיות מותאמים בדיוק לצרכי המבוטח. מומלץ מאוד להוועץ במומחה לפני רכישת ביטוח זה.

ביטוח אובדן כושר עבודה

כל אדם עובד נמצא תחת בסיכון ועלול לאבד את יכולתו לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. אדם המאבד את יכולתו לעבוד, מאבד את היכולת להתפרנס (כך המצב הוא לרוב) ומכאן נגזרות כל המשמעויות הנוספות ובראשן, פעמים רבות, היכולת לכלכל את המשפחה ולפרנסה בכבוד. בין נקודת הזמן בה מתרחשת התאונה הנוטלת את כושר העבודה מהמבוטח ועד לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח, ישנה תקופת ביניים בה יש להמתין לקבלת הפיצוי עצמו. תקופה זו מכונה “תקופת ההמתנה לתשלום” והיא משתנה בין חברות הביטוח ונוסחי הפוליסות השונות.

את ביטוח אובדן כושר העבודה מחלקים לרוב ל- 2 סוגים:

אובדן כושר בכל עיסוק שהוא

הביטוח הבסיסי ביותר מבין פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה. כאן ינתן הפיצוי (בהינתן כל התנאים המוסכמים) כאשר אדם מאבד את יכולתו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר המתאים להכשרתו, השכלתו, נסיונו. זאת בהינתן “אי יכולת עבודה” העומדת מעל לאחוז מסויים הנקוב בפוליסת הביטוח (והיא לרוב עומדת על 75% או פחות).

אובדן כושר לעיסוק ספציפי

ביטוח אובדן כושר העבודה הרחב ביותר (ולרוב היקר ביותר). ביטוח זה מכסה על אובדן כושר עבודה הנוגע לעיסוקו הספציפי של המבוטח, המוגדר מראש ומצויין בפוליסת הביטוח.

חשוב מאוד להגדיר את עיסוקו של המבוטח בבירור בעת רכישת הפוליסה ולדאוג לעדכן זאת בכל מקרה של שינוי מקצוע, השכלה ועוד.

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מעניק כיסוי ביטוחי במקרה בו מתגלה כי המבוטח חלה באחת מהמחלות הקשות המפורטות והמוגדרות מראש בנספח הפוליסה. כגון: סרטן, אלצהיימר, טרשת, חרשות, עיוורון, מחלות לב וכלי דם, פרקינסון ועוד).

במקרה של הווצרות אחת מהמחלות הנקובות ברשימת המחלות הקשות בפוליסה, במהלך תקופת הביטוח, המבוטח יקבל באופן מיידי את סכום הביטוח שנרכש. ביטוח זה נועד לאפשר למבוטח לקבל סכום כסף שיאפשר לו לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר ובכך, במקרה של מחלות קשות (כמו סרטן לדוגמא), להגדיל משמעותית את סיכויי ההשרדות שלו. בנוסף, אין ספק שהדבר מקל על סבלו של החולה והסובבים אותו ע”י כך שהוא מספק את האמצעים והמשאבים הכלכליים למגוון שירותים הנדרשים על ידיהם כגון: העסקת אחות או מטפלת, רכישת תרופות שאינן מאושרות על ידי קופת החולים של המבוטח ועוד. לבסוף, כל אלו נועדו בכדי לסייע למבוטח לשמור על רמת החיים לה הורגל (שככל הנראה תיפגע בעקבות מחלתו) ולאפשר לסובבים אותו לטפל בו באופן איכותי.

שימו לב שהדבר עשוי להיות דומה, לכאורה, לביטוח אובדן כושר עבודה. הרי אדם הלוקה במחלה קשה וזקוק לטיפול, אינו יכול עוד לפרנס את משפחתו כראוי כי הוא מאבד את יכולת העבודה שלו. אך לא כך הדבר. שימו לב שבמקרה של אובדן כושר עבודה, מקבל המבוטח קצבה חודשית האמורה לספק לו תחליף כלשהו להכנסה חודשית ולהקל על קושי הפרנסה שלו. הדבר אינו מאפשר באופן ממשי טיפול בגורם בגינו נגרם אובדן כושר העבודה. בביטוח מחלות קשות, ניתן סכום כספי גדול באופן חד פעמי המאפשר טיפול איכותי במבוטח.

ביטוחים אלו נועדו להשלים ולכסות מקרים בהם המפרנס נפגע ושהובילו בכך למצב בו משפחתו וקרוביו של המבוטח נמצאים בבעיה גם הם. לכן מומלץ שכל אדם בעל משפחה אותה הוא מפרנס, ירכוש לפחות חלק מביטוחים אלו. אל תשאירו את עצמכם ואת הקרובים לליבכם חשופים לסיכונים מיותרים.