התקשרו: 03-7711111
ביטוח אחריות CGL Commercial general liability

ביטוח CGL

Commercial general liability

מהו ביטוח CGL ומי צריך אותו?

ביטוח אחריות CGL  Commercial general liability  הינו ביטוח אחריות כללית מסחרית אשר מיועד להגן על עסקים מפני תביעות גוף ורכוש הנובעות מפעולות החברה או מי מטעמה, נזק ממוצרי החברה או פציעה המתרחשת בשטח העסק. פוליסת ביטוח CGL מותאמת לחברות אשר פועלות בשווקים בינלאומיים בכלל ובשוק האמריקאי בפרט. ביטוח CGL יכול להציע, בין היתר, כיסוי למצבים שבהם הנזק התרחש מחוץ לחצרים של בית העסק.

מתי חל ביטוח CGL?

למעשה ביטוח CGL מחליף את ביטוח העסק הסטנדרטי הנהוג בישראל באופן שבו תבנית הכיסוי מותאמת לדרישות הביטוח הנהוגות בארה”ב וקנדה. ככל שבית העסק פועל מול חברות אמריקאיות (כלקוחות העסק ו/או כספקי העסק ו/או כקבלן משנה מטעם העסק) תיתכן דרישה להצגת כיסוי CGL כאמור. צוות ניליביט ישמח לבחון עבורכם את הצורך בביטוח CGL ובהתאם לכך להגיש הצעה המותאמת לאופי הפעילות של העסק והיקפו.