התקשרו: 03-7711111
ביטוח דירקטורים ואחריות נושאי משרה

ביטוח דירקטורים ואחריות נושאי משרה

מה זה ביטוח דירקטורים? פוליסת נושאי משרה ודירקטורים מעניקה לנושא המשרה הגנה אישית מלאה בהתאם לנדרש מנושא המשרה על פי חוק החברות

פוליסת דירקטורים ונושאי משרה

נושאי משרה בכל סוגי התאגידים חשופים לתביעות רבות במהלך כהונתם, לאור השילוב בין החובות החלות עליהם מתוקף חוק, לבין ריבוי הגורמים עמם הם מצויים בקשרי עבודה.

אחריות דירקטורים ונושאי משרה

כחלק מעבודתם, חלות על נושאי משרה חובות מגוונות בהן חובת הזהירות וחובת אמונים, כמו גם חובות ספציפיות כגון איסור ניגוד עניינים, איסור תחרות עם החברה, פרסום התשקיף בחברות ציבוריות ועוד. החובות הללו עלולות לחשוף כל אחד מנושאי המשרה לתביעה אישית במהלך הניהול השוטף של החברה, כמו גם בגין אירועים ספציפיים. החל ממצג שווא בהודעה לבורסה או אי פרסום אזהרת רווח ועד לתביעות הנובעות ממסגרת יחסי העבודה, חקירות מטעם רשויות ועוד.

בנוסף, חלות על כל נושא משרה חובות גם כלפי מגוון רחב של תובעים פוטנציאליים. ביניהם התאגיד עצמו, בעלי מניות, עובדים, ספקים, לקוחות, שכנים לעסק, בנקים וספקי אשראי, הרשות לניירות ערך, מס הכנסה, המשרד לאיכות הסביבה, הממונה על ההגבלים העסקיים ועוד.
המענה הביטוחי לכיסוי הסיכונים שהוזכרו, מסופק לבעלי התפקידים הרלוונטיים באמצעות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

מהו ביטוח דירקטורים ונושאי משרה?

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מאפשר למבוטח להיערך מראש לתביעה פוטנציאלית, באמצעות “מטריית” הגנה אישית שמיועדת לאפשר לו לבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר. זאת, כל עוד מדובר כמובן במצבים בהם נושא המשרה פעל בתום לב, והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה בה נקט לא תפגע בטובת החברה או בטובת כל אדם אחר (צד ג’).
הביטוח רלוונטי כלפי כל אחד מהסיכונים הבאים:
– הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
– הפרת חובת אמונים כלפי החברה.
– חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר.

לאור העובדה שתביעה אישית במצבי הפסד כלכלי או שינויים בחברה היא כבר לא מקרה חריג, מדובר בביטוח שהפך לחלק משמעותי מסל הפתרונות הביטוחיים של ארגונים רבים. עם זאת, חשוב לציין שלא מדובר ב’פוליסת מדף’, ולכן יש להתאים את הביטוח באופן קונקרטי למבוטח הספציפי. ההתאמה תיעשה בהתאם לתפקידו של נושא המשרה, לארגון, לועדות השונות בתוך האירגון ולמאפיינים נוספים.

למי מיועד הביטוח?

ביטוח נושאי משרה מיועד לכל מנהל, דירקטור או נושא משרה בכיר בחברה, שרוצה להיות מוגן בפני תביעות מגורמים שונים ומעוניין לעדכן את פוליסת הביטוח שלו. יש לשים לב שהביטוח מיועד לספק הגנה מהפסדים כלכליים, כמו גם למנוע פגיעה בשמו של נושא המשרה ובהשלכותיהם של נזקים נוספים.

מהם יתרונות הביטוח ומדוע הוא מומלץ?

מטבע הדברים, התמודדות מול תביעות באופן עצמאי היא תהליך מורכב ומפרך. הדבר נכון על אחת כמה וכמה במקרה של נושא משרה בכירה, שלצד ההפסדים הכלכליים הוא עשוי למצוא את עצמו מתמודד גם עם פגיעה בשמו הטוב וביושרה המקצועית שלו.
ביטוח נושאי משרה מיועד להגן עליו ועל הארגון שבו הוא פועל, באמצעות כיסוי העלויות הרלוונטיות. מסיבה זו, גם לארגונים עצמם יש עניין בצירופו של המבוטח שעובד אצלם.

בנוסף, ביטוח דירקטורים יכול לספק הגנה על נושאי המשרה גם במצבים ייחודיים של רכישה, מיזוג או פירוק החברה. זאת בשונה מפוליסות ביטוח מוכרות בארץ, בהן הביטוח חל על נושאי משרה בגין מעשים שלא כדין אשר בוצעו או שנטען שבוצעו לפני התרחשות המצבים שתוארו. מרגע התרחשותו של כל אחד מהם, כמו גם במצבי העברת שליטה, איחוד או אובדן נכסים, הפוליסות המוכרות גורסות כי אין עוד תוקף לביטוח המכסה על מקרים חדשים. מצב זה הוא בעייתי במיוחד עבור נושאי המשרה, בהתחשב בעובדה שמדובר בתהליכים רגישים מאוד.

בימים בהם חברה עוברת פירוק, איחוד או העברת שליטה, צפוי שהארגון יימצא תחת בחינה מדוקדקת במיוחד של גורמים רבים. המשמעות היא, הלכה למעשה, שבמהלך ימים אלו החברה תהיה חשופה יותר באופן משמעותי לתביעות מצד אותם גורמים. ועם זאת, כפי שראינו, על פי המצוין בפוליסות הביטוח המוכרות נושאי המשרה נותרים ללא הגנה דווקא בסיטואציות כאלו.

עזבתם את הארגון? אתם עדיין חשופים לתביעות

כאשר ארגון מסוים ממוזג או נרכש, חלק מנושאי המשרה נשארים בו ולכן צריכים להיות מכוסים ב”מצב החדש”, ואילו אחרים עוזבים אותו. חשוב להדגיש שגם מי שעזבו חברה מסוימת, עדיין חשופים לתביעות במשך זמן רב לאחר מכן. חוק ההתיישנות על מעשים הרלוונטיים לאחריות דירקטורים ונושאי משרה עומד על תקופה של כ-7 שנים ולגבי מקרים מסוימים עשוי להתארך גם עד 25 שנים. אלו הן תקופות משמעותיות הדורשות הגנה מתאימה, ולכן הביטוח מספק מענה גם למי שנשאר בארגון החדש וגם למי שממשיך הלאה.

כיצד פועל ביטוח נושאי משרה?

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה יכול לספק מענה במגוון מצבים. בכל הנוגע לשני המצבים שתוארו, המנהלים ונושאי המשרה אשר נשארים בחברה, יכולים לכסות את עצמם ברכישת פוליסת ביטוח המתאימה לגוף החדש. הקבוצה השנייה של נושאי המשרה, אשר עוזבים את הארגון בזמן השינוי, יוכלו למצוא פתרון על ידי רכישת פוליסת ביטוח נפרדת המותאמת להגנה מפני מקרים שקרו לפני השינוי אך נתגלו מאוחר יותר פוליסה זו נקראת פוליסת RUN OFF.

כדי לעשות זאת, ניתן לרכוש פוליסת ה-RUN OFF שתימשך 7 שנים מרגע התרחשות אירוע העברת השליטה.

באילו דרכים יכולים נושאי משרה להגן על עצמם מראש?

אם רכשתם פוליסת ביטוח דירקטורים, בדקו את הסעיפים הרלוונטיים אליכם ואל החברה. ודאו שגם במקרה שמתרחש שינוי סטטוס של הארגון שאתם עובדים בו, הפוליסה ממשיכה להגן עליכם. אם טרם רכשתם ביטוח מסוג זה, זכרו שחשוב להתאים אותו אל הצרכים האישיים ואל הגדרת התפקיד שלכם. כדי לעשות זאת, מומלץ לפנות להיוועץ בסוכן מנוסה בתחום זה בנוגע לסוג הפוליסה המתאימה והמשתלמת לכם ביותר.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עם ניליביט

ניליביט מתמחה בביטוח אחריות נושאי משרה מאז שנת 1994 ומעניקה למבוטחיה כיסוי נרחב ודינאמי, המתעדכן בהתאם לשינויים בחוק החברות ולשינויים בחבות המושתתת על נושאי המשרה כפועל יוצא ממנו. ניליביט מתאימה את הכיסוי באופן פרטני לצרכי המבוטח, כולל כיסויים חריגים כמו ביטוח ייחודי לתשקיפים, ביטוחים לתקופות ארוכות וכיסוי משופר לתביעות יחסי עבודה.

נכון להיום, ניליביט מבטחת נושאי משרה במאות גופים, לרבות חברות פרטיות, חברות ציבוריות הנסחרות בארץ או בבורסות זרות, חברות ממשלתיות, קרנות פנסיה, מלכ”רים, עמותות, קרנות הון סיכון, קרנות גידור, חממות טכנולוגיות ועוד. בנוסף, לניליביט יכולת ייחודית בליווי חברות סטארט-אפ, החל משלב הייסוד, דרך גיוסי הון ועד להנפקה, מיזוג או אקזיט אחר.

ניליביט חברה לקבוצת howden ישראל

אנחנו שמחים לעדכנך כי חברתנו – ניליביט סוכנות לביטוח (1990) בע”מ וחברת הבת שלה ניליביט חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2017) בע”מ (“ניליביט”) חתמו על הסכם עם שתי חברות בבעלות מלאה של קבוצת האודן סוכנות לביטוח (2002) בע”מ (“קבוצת האודן ישראל”), לפיו רכשה קבוצת האודן ישראל את כלל פעילות האלמנטרי והכללי של ניליביט. הן המנהלים, עודד לוסקי ויואב רן, והן עובדיה המסורים, ימשיכו לנהל את הפעילות של ניליביט במסגרת קבוצת האודן ישראל. howden הינה אחת מקבוצות הביטוח המובילות בעולם ומעסיקה למעלה מ-9,000 עובדים בלמעלה מ-60 מדינות. הקבוצה נחשבת לאחד מהברוקרים הבינלאומיים המובילים בעולם.
המהלך מייצר יתרונות רבים ללקוחות ניליביט, ומגוון אפשרויות ביטוחיות רבות, המבוססות על היכולות והקשרים הענפים של קבוצת howden בארץ ובעולם. בתקופה זו, כאשר שוק הביטוח חווה אתגרים בתחומים רבים, חיבור זה מאפשר לנו להציע סט כלים רחב מתמיד אשר יאפשר לך להמשיך ולקבל פתרונות ביטוחיים איכותיים ושירות עילאי.

אנחנו משוכנעים כי חיבור זה יאפשר לך, לקבל את הטוב מכל העולמות. יחס חם, אישי וקרוב כפי שהכרת עד כה בשילוב יכולות אדירות בביטוח מול מבטחים.