התקשרו: 03-7711111

מאמרים

חוק ייעול האכיפה המנהלית

חוק ייעול האכיפה המנהלית

אושר חוק ייעול האכיפה המנהלית על ידי הרשות לניירות ערך

השפעות מהפכת חדלות פירעון על ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

השפעות מהפכת חדלות פירעון על ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

כניסתו לתוקף של "חוק חדלות פירעון החדש" מספטמבר 2019

ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות

ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות/משווקי השקעות

אושר חוק ייעול האכיפה המנהלית על ידי הרשות לניירות ערך

המדריך לביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים

המדריך לביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים

מה זה ביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים?

אלטרנטיבות

אלטרנטיבות לביטוח דיירקטורים

כבר שנים ארוכות שביטוח דירקטורים ונושאי משרה נחשב כחלק בסיסי ממעטפת הביטוח של חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה.