התקשרו: 03-7711111
המדריך לביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים

המדריך לביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים

מה זה ביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים?

מה זה ביטוח אחריות מקצועית

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בתחום ביטוח האחריות המקצועית למוסדות פיננסים. שינויים אלה הם בעלי השפעה משמעותית על הכיס של המבוטחים. לפני שאתם בוחנים הצעות לביטוח אחריות מקצועית, כדאי ללמוד ולהכיר את השינויים. נסקור בקצרה את השינויים שחלו בתחום וכיצד שינויים אלה משפיעים על המבוטחים.

השינויים בביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים

ההערכה היא, כי תחילת המשבר היא במשבר הסאב פריים שהתרחש בארה”ב, אשר נתן את אותותיו ברחבי העולם וגם בישראל. המצב הגיע לידי כך שחברות מובילות בשוק הביטוח הישראלי המתמחות בביטוח אחריות מקצועית, חדלו לפעול בתחום והמוסדות הפיננסים נדרשו למצוא דרכים חדשות לכסות את אחריותם המקצועית.

המרכיבים העיקריים בהם חלו שינויים בתחום זה הם כדלקמן:

גובה פרמיית הביטוח (Insurance premium)  – התשלום אותו נדרש לשלם בעל הפוליסה לחברת הביטוח בעד כיסוי הביטוח שניתן לו.

השתתפות עצמית (Deductible)  – הסכום או האחוז המינימאלי לנזק הנקוב בפוליסה בכדי שישולמו דמי התביעה.

כיסוי רטרואקטיבי (Retroactive coverage)  – הסכום המשולם למבוטח בעבור תביעות על אירועים שהתרחשו בתקופה שקדמה לרכישת הביטוח. הכיסוי אינו חל על מקרים שהיו ידועים כבר בעת רכישת הפוליסה.

כיצד פועל ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית משותת על עקרון “הגשת תביעה” (Claims made) אשר על-פיו המבוטח יהיה מכוסה כנגד תביעות בגין מעשים או מחדלים רשלניים שנעשו על ידו במהלך תקופת הביטוח עצמה. בנוסף, פעמים רבות הביטוח יחול גם על תקופה מסויימת אשר קדמה לרכישת הפוליסה. התאריך הקובע את התקופה המכוסה הקודמת לרכישת הביטוח מכונה לרוב “תאריך רטרואקטיבי”. תאריך זה מהווה מרכיב מרכזי בפוליסות ביטוח ונקבע על פי רוב בהתאם למועד הקמת החברה. כפי שצוין כבר לעיל, הכיסוי הרטרואקטיבי מכסה את המבוטח על תקופה שקדמה לתאריך תחילת פוליסת הביטוח (להוציא אירועים שהיו ידועים כבר בעת רכישת הפוליסה).

לסיכום,

השינויים במצב השוק ההון העולמי והארצי מאלצים את המבוטחים להתמודד עם בעיות חדשות ולמצוא פתרונות יצירתיים לנושא ביטוח האחריות המקצועית באופן שיאפשר את המשך ניהולו התקין של העסק.
כל אלו מחייבים כל מנהל תיקים, יועץ השקעות או מנכ”ל מוסד פיננסי, להיות מודע לשינויים בתחום ביטוח האחריות המקצועית למוסדות פיננסים ולוודא כי הפוליסה הקיימת היא המתאימה והמשתלמת ביותר עבור הפעילות העסקית.

האם פוליסת הביטוח שבחרת מתאימה לפעילות העסקית שלך?