התקשרו: 03-7711111
השפעות מהפכת חדלות פירעון על ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

השפעות מהפכת חדלות פירעון על ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

כניסתו לתוקף של "חוק חדלות פירעון החדש" מספטמבר 2019, מחוללת מהפכה בתחום חדלות פירעון ומשפיעה של אחריותם של נושאי משרה ודירקטורים. לפניכם המדריך המלא בהקשר לשינויים הרגולטוריים עם כל מה שצריך לדעת

בתאריך 15.9.19 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הנחשב לנקודת מפנה בתפיסה, בהתייחסות והטיפול ביחידים, חברות ותאגידים הנאלצים להכריז על פשיטת רגל או חדלות פירעון. המהפך המרכזי טמון בגישה חברתית אשר באה לסייע בשיקומו הכלכלי של החייב ולקדם את שילובו במרקם החיים הכלכלי, תוך מתן כלים המסייעים להגדיל את פירעון שיעורי החוב לנושים. השינויים הנ”ל מוטמעים במקביל להרחבת הסמכויות הפליליות של הכנ”ר (כונס הנכסים הרשמי), שמעתה כולל גם מחלקת חקירות עצמאית.

אחריות אישית על דירקטורים ומנכ“ל החברה

שינוי מהותי המוטמע במסגרת החוק קבוע בסעיף 288 לחוק, המטיל אחריות אישית על הדירקטורים ומנכ”ל החברה, שנעשתה חדלת פירעון ומטיל עליהם אחריות אישית המחייבת בנקיטת אמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות פירעון.
שינוי זה מוסיף על חובת הזהירות המוטלת על נושאי המשרה במסגרת “חוק החברות”, ומעבר לכך, מטיל אחריות מיוחדת על נושאי המשרה – בגין התקופה שקדמה לכניסתו של התאגיד להליכי חדלות פירעון.

לפי “חוק חדלות פירעון החדש”, במקרה בו ידע או אמור היה לדעת הדירקטור או המנהל הכללי כי התאגיד נמצא בחדלות פירעון ולא נקט אמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון, אזי רשאי בית המשפט להורות כי הדירקטור או המנכ”ל יישאו באחריות כלפי התאגיד, עבור נזקים שנגרמו לנושי התאגיד בשל מחדלו. בנוסף, קובע החוק, כי חברה אינה רשאית לפטור ו/או לשפות דירקטור ומנכ”ל בגין הפרת חובה זו. יחד עם זאת, במסגרת החוק לא קיימת מגבלה לערוך ביטוח המשפה את החברה ו/או את הדירקטור בגין הוצאות העשויות להיגרם בגין הפרת חובה זו.

יש לציין, כי החוק פוטר את נושא המשרה מחבות בגין האמור לעיל, אם הוכיח כי הסתמך בתום לב הסתמכות סבירה על מידע ולפיו התאגיד אינו נמצא בחדלות פירעון, כמו כן קובע החוק חזקה, לפיה דירקטור או מנהל כללי נקטו אמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון של התאגיד, באם נקטו אמצעים להערכת מצבו הכלכלי של התאגיד ופעלו באמצעים המפורטים להלן:

  • – קבלת סיוע מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים.
  • – ניהול משא ומתן עם נושי התאגיד כדי להגיע עמם להסדר חוב.
  • – פתיחה בהליכי חדלות פירעון.

הרציונל שעומד מאחורי הרחבת האחריות משקף את מעמד הרגולטור, שניכר בשנים האחרונות במספר שינויים שהוטמעו בחקיקה (דוגמת חוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות לניירות ערך, המייצר מנגנון אכיפה לטיפול במקרים של הפרה של דיני ני”ע) הדוגלים בהגברת אחריות אישית על נושאי המשרה. המשמעות היא, שמעתה הדירקטורים והמנכ”ל נושאים באחריות אישית גם לנזקים שנגרמו לנושי החברה, אך עדיין יכולים להסתייע מבעוד מועד בביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה.

שינויים נוספים בחוק חדלות פירעון החדש

שינוי מרכזי נוסף עוסק בקביעת נקודת פתיחה משותפת להליכי שיקום ופירוק של תאגיד, כשמעתה ניתן להגיש את הבקשה לפתיחת הליכים באופן אחיד ובית המשפט יכריע בהמשך אם התאגיד הוא חדל פירעון ולאחרי יקבל החלטה לגבי אופן הטיפול. את הבקשה יכולים להגיש התאגיד, נושה או היועץ המשפטי לממשלה והליכי חדלות פירעון של התאגיד ידונו בבתי משפט מחוזיים, בהתאם לרישום העסק ואזור פעילותו. גם בחוק החדש ימשיכו חברות ותאגידים להיות באחריותם של האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, אך החוק החדש מחמיר בקביעתו וקובע כי לחברה ומנהליה כמעט ולא תהיה השפעה על מינוי הנאמן לניהול הסדרי הבראה של התאגיד והם יכולים רק להמליץ על מינויו. אז נכון שהכוונה היא לעודד פנייה להליכי חדלות פירעון כמה שיותר מהר, אך שינוי זה צפוי להשפיע ישירות תנאי ביטוח נושאי משרה לצד ביטוח דירקטורים, שמעתה נושאים באחריות ישירה, כבר מערב פתיחתם של הליכי חדלות פירעון.

פוליסה לביטוח נושאי משרה כבר עשית?

מהלך חקיקה מחדד גם את הצורך ההכרחי בפוליסת אחריות נושאי משרה ודירקטורים. ביטוח זה מגן מפני ההוצאות הכרוכות בהתגוננות בפני תביעות פוטנציאליות של נושים ובעלי מניות, כדי להגן על החשיפות הטמונות בניהול השוטף של החברה וניהול אירועים חריגים. אמנם ביטוח נושאי משרה אינו פוטר את מחזיק הפוליסה מאחריות, אך משחררו מהדאגה לתוצאות האפשריות של פעולותיו ודואג להוצאות הגנה משפטית במידת הצורך.

הטמעתו ואכיפתו של החוק יעשו במהלך השנים הקרובות. נושאי משרה אשר רכשו פוליסת אחריות נושאי משרה ודירקטורים יוכלו ליהנות מהחזר בגין ההוצאות אשר עשויות להיגרם להן בגין ניהול ההליך.

חשוב לציין כי היום מציעות חברות הביטוח הרחבות אפשריות לפוליסה וניתן לשאת ולתת על מלל ותנאי הפוליסה בהתאם לצרכי המבוטח, סוג העסק או הענף. כך לדוגמה: הרחבת ההגדרה של המבוטחים כך שתכלול נושאי משרה חיצוניים כמו יועצים משפטיים, דירקטורים שפרשו, הוספת כיסוי לתביעות המוגשות בכל העולם, כיסוי הוצאות ניהול סיכונים או ייעוץ בטיפול בתביעה, גיוס יחסי ציבור במקרים של משבר תדמיתי, כיסוי לתביעות המוגשות כנגד החברה בתחום דיני ניירות ערך והנפקות ציבוריות, הסרת וצמצום חריגים ועוד.

לייעוץ חינם בנושא ביטוח נושאי משרה או ביטוחי דירקטורים התקשרו 03-7711111 או שלחו טופס פנייה והמומחים מבית ניליביט יחזרו אליכם בהקדם

ניליביט חברה לקבוצת howden ישראל

אנחנו שמחים לעדכנך כי חברתנו – ניליביט סוכנות לביטוח (1990) בע”מ וחברת הבת שלה ניליביט חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2017) בע”מ (“ניליביט”) חתמו על הסכם עם שתי חברות בבעלות מלאה של קבוצת האודן סוכנות לביטוח (2002) בע”מ (“קבוצת האודן ישראל”), לפיו רכשה קבוצת האודן ישראל את כלל פעילות האלמנטרי והכללי של ניליביט. הן המנהלים, עודד לוסקי ויואב רן, והן עובדיה המסורים, ימשיכו לנהל את הפעילות של ניליביט במסגרת קבוצת האודן ישראל. howden הינה אחת מקבוצות הביטוח המובילות בעולם ומעסיקה למעלה מ-9,000 עובדים בלמעלה מ-60 מדינות. הקבוצה נחשבת לאחד מהברוקרים הבינלאומיים המובילים בעולם.
המהלך מייצר יתרונות רבים ללקוחות ניליביט, ומגוון אפשרויות ביטוחיות רבות, המבוססות על היכולות והקשרים הענפים של קבוצת howden בארץ ובעולם. בתקופה זו, כאשר שוק הביטוח חווה אתגרים בתחומים רבים, חיבור זה מאפשר לנו להציע סט כלים רחב מתמיד אשר יאפשר לך להמשיך ולקבל פתרונות ביטוחיים איכותיים ושירות עילאי.

אנחנו משוכנעים כי חיבור זה יאפשר לך, לקבל את הטוב מכל העולמות. יחס חם, אישי וקרוב כפי שהכרת עד כה בשילוב יכולות אדירות בביטוח מול מבטחים.