התקשרו: 03-7711111

מערך הניכויים לשנת המס 2019 לפי השינוי במדד המחירים

הנושא הסכום הערות
שווי 1 נקודת זיכוי ממס 218 ₪ לשנה – 2,616 ₪
תקרת המשכורת להפקדה למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, שאינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה 34,000 ₪ הפקדה חודשית 2,833 ₪
לחודש
תקרת “קצבה מזכה” חודשית לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס 8,480 ₪ פטור ממס בשיעור 49.0% מגיע רק ב”גיל פרישה” או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות
תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה 12,380 ₪ מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה 24,770 ₪ מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת “הכנסה מזכה” לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47 ו- 45א 8,800 ₪ לשנה – 105,600 ₪
לעמית שאינו מוטב
ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי וזיכוי ממס לפי סעיפים 47 ו- 45א 17,600 ₪ לשנה – 211,200 ₪
לעמית מוטב
הכנסה מרבית לסעיף 47 22,000 ₪ לשנה – 264,000 ₪
מי ששכרו המבוטח על-ידי המעסיק עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי סעיף 47
(8,800*2.5)
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס 15,712 ₪ התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס
לשנה – 188,544 ₪
תקרת “הכנסה קובעת” של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים 264,000 ₪ התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)
תקרת “הפקדה מוטבת” בקרן השתלמות לעצמאים 18,480 ₪ התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס.
מומלץ להפקיד את מלוא הסכום, ללא קשר לגובה הניכוי לפי סעיף 17(5א)
שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/לקצבה 5,300 ₪
ההוצאה שמותרת לחברה בשל הפקדה למרכיב פיצויים בשל “חבר בעל שליטה” 1,032 ₪ לשנה – 12,380 ₪
“השכר הממוצע במשק”- 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה)3 25,683 ₪ התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס
שכר ממוצע במשק: 10,273.2 ₪ (10,273.2*2.5) לשנה – 308,196 ₪
סכום צבירה מזערי למשיכה בפטור בגיל 67 93,748 ₪
סכום קצבה מזערי המאפשר משיכת היוון קצבה 4,512 ₪
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה 4,212 ₪ אם משלמים 22.83% ניתן לבטח עד שכר של 18,449 ₪
אם משלמים 21.83% ניתן לבטח עד שכר של 19,294 ₪
אם משלמים 20.83% ניתן לבטח עד שכר של 20,220 ₪
אם משלמים 19.50% ניתן לבטח עד שכר של 21,600 ₪
אם משלמים 18.50% ניתן לבטח עד שכר של 22,767 ₪

מדרגות המס לשנת 2019 בשל “יגיעה אישית”

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס2
עד 6,310 10% עד 75,720 10%
מ- 6,311 עד 9,050 14% מ- 75,721 עד 108,600 14%
מ- 9,051 עד 14,530 20% מ- 108,601 עד 174,360 20%
מ- 14,531 עד 20,200 31% מ- 174,361 עד 242,400 31%
מ- 20,201 עד 42,030 35% מ- 242,401 עד 504,360 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%
מס נוסף מעל 54,130 3% מס נוסף מעל 649,560 3%

ניליביט חברה לקבוצת howden ישראל

אנחנו שמחים לעדכנך כי חברתנו – ניליביט סוכנות לביטוח (1990) בע”מ וחברת הבת שלה ניליביט חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2017) בע”מ (“ניליביט”) חתמו על הסכם עם שתי חברות בבעלות מלאה של קבוצת האודן סוכנות לביטוח (2002) בע”מ (“קבוצת האודן ישראל”), לפיו רכשה קבוצת האודן ישראל את כלל פעילות האלמנטרי והכללי של ניליביט. הן המנהלים, עודד לוסקי ויואב רן, והן עובדיה המסורים, ימשיכו לנהל את הפעילות של ניליביט במסגרת קבוצת האודן ישראל. howden הינה אחת מקבוצות הביטוח המובילות בעולם ומעסיקה למעלה מ-9,000 עובדים בלמעלה מ-60 מדינות. הקבוצה נחשבת לאחד מהברוקרים הבינלאומיים המובילים בעולם.
המהלך מייצר יתרונות רבים ללקוחות ניליביט, ומגוון אפשרויות ביטוחיות רבות, המבוססות על היכולות והקשרים הענפים של קבוצת howden בארץ ובעולם. בתקופה זו, כאשר שוק הביטוח חווה אתגרים בתחומים רבים, חיבור זה מאפשר לנו להציע סט כלים רחב מתמיד אשר יאפשר לך להמשיך ולקבל פתרונות ביטוחיים איכותיים ושירות עילאי.

אנחנו משוכנעים כי חיבור זה יאפשר לך, לקבל את הטוב מכל העולמות. יחס חם, אישי וקרוב כפי שהכרת עד כה בשילוב יכולות אדירות בביטוח מול מבטחים.