התקשרו: 03-7711111

ביטוח זירות סוחר | ביטוח פורקס

רגולציה בתחום פעילות זירות המסחר

ביטוח מולטימדיה

ביטוח אחריות מקצועית המיועד לחברות החשופות לפעילות הכוללת פרסום, שידור, הפצה ושיווק של תכנים

ביטוח סייבר

ביטוח סייבר: האם העסק שלך מוגן מפני מתקפת סייבר?

ביטוח נזקי מלחמה וטרור

פיצוי המבוטח בגין נזקים כספיים שנגרמו,בשל פעולות טרור ו/או מלחמה

ביטוח דירקטורים ואחריות נושאי משרה

חובת זהירות | חובת אמונים | חובות ספציפיות ועוד..

ביטוח CGL

Commercial General Liability