התקשרו: 03-7711111

ביטוח הפקה וביטוח הופעות

תחום ההפקות טומן בחובו סיכונים רבים אשר בהתרחשותם ההפקה..

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח הנדסי – ציוד תקין לעסק מתפקד

ביטוח חבויות

מנהל מוגן הוא מנהל מצליח כיסוי בפני נזקים כתוצאה של מעשה או מחדל רשלניים

ביטוח נאמנות עובדים

פוליסה המכסה על נזק כסף שנגרם | מעילות עובדים בתפקידים מסויימים

ביטוח אחריות מקצועית

הביטוח נועד לכסות את אחריותם המקצועית של בעלי מקצועות חופשיים כנגד תביעות צד שלישי

ביטוח אש מורחב

הסיכון הכרוך בקרות נזק לרכוש העסק או למבנה העסק

ביטוח סחורה בהעברה

כיסוי על נזקים אשר עשויים להיגרם לסחורה במהלך העברתה ממקום למקום

ביטוח כספים לעסק

כיסוי על אובדן או נזק לכספי העסק